Een goed onderhouden gazon geeft jarenlang plezier


Maaien en Verticuteren

Het regelmatig maaien van uw gras op de juiste manier is de belangrijkste stap om uw gras in topconditie te houden. Als eerste is het belangrijk om uw gras niet te kort te maaien, wij adviseren een maaihoogte van 2,5-3 cm voor siergazon en 3-3,5 cm voor recreatie/sportveldengras. Veel mensen maaien hun gras extra kort om de volgende maaibeurt zo lang mogelijk uit te stellen. Dit resulteert in een slechte kwaliteit van uw gras. Een minimum van 1 keer per week is gewenst. Verder is het aan te bevelen minimaal één à twee maal per jaar de grasmat te verticuteren.
Dit verticuteren is echter behoorlijk zwaar werk. Hiervoor is speciaal handgereedschap in de handel. Tevens zijn er speciale machines te huur, die de grasmat heel goed verticuteren. Al het oude dode materiaal wordt er uitgehaald; de grasmat wordt geheel gereinigd. De grond wordt schoon. Licht, lucht en water dringen makkelijker door en wortels krijgen meer ruimte om te groeien. Direct na het verticuteren 2kg langzaam werkende kunstmest (bijvoorbeeld nitrophoska blauw of organische mest zoals culterra) strooien. De beste verticuteertijd is maart/april en augustus/september. Na deze periode kan de mat zich snel herstellen.

Voeding van gras

Eén van de grootste fouten die met een gazon wordt gemaakt is het niet op tijd geven van voldoende voeding. Veel mensen denken dat je dan veel te vaak moet maaien en dat je dan veel tijd kwijt bent voor het gazon. Dit is echter niet waar. Een gazon moet regelmatig voorzien worden van voeding met een voldoende hoeveelheid stikstof. Stikstof zorgt voor voldoende grasgroei en een mooi en stevig gazon. Maar deze meststof moet steeds worden aangevuld omdat het door het gras wordt opgenomen. Vroeger werd veel met 12.10.18. bemest.
In deze NPK-bemesting zit 12% stikstof (N), 10% fosfaat (P), en 18% kali (K). Het grootste voordeel van deze meststof is dat het goedkoop is. U heeft per keer ongeveer 2 kg per 100 m2 nodig. Nadelen zijn dat het snel kans op verbranding geeft en slechts voor 4 à 5 weken werkzaam is. Dan moet eigenlijk al weer opnieuw gestrooid worden. Ook wordt vaak van gedroogde koemest en compost gebruik gemaakt. Nadeel van deze meststoffen is dat de verdeling heel moeilijk is en de hoeveelheid opneembare stikstof te gering is.
Tegenwoordig zijn lang werkende meststoffen in de handel, die 3 à 4 maanden effectief blijven. Zo’n meststof strooit u bij voorkeur in maart of april en nog eens in augustus of september. Bij het toepassen van langzaam werkende meststoffen is er geen risico dat de grasmat kan verbranden.
U kunt zelf heel goed zien of uw gazon een goede voedingstoestand heeft. Als de kleur van het gazon lichtgroen of geel is en u (in het groeiseizoen) minder dan 1 keer per week hoeft te maaien, is het gras dringend aan een bemestingsbeurt toe.

Sproeien van uw gazon

Als een gazon goed geworteld is (4 tot 6 weken na het leggen) mag het sproeien in droge tijden worden terug gebracht. In deze tijden hoeft er maar één keer per week een wat grotere hoeveelheid en bij voorkeur ’s avonds laat, op uw gazon worden gesproeid.

Graszoden berekenen
?